Voda je život

Velice nás těší Váš zájem o akci VODA JE ŽIVOT a těšíme se na Vás!

Prosím přečtěte si několik důležitých organizačních informací:

• Mapku  akce najdete na tomto webu i v sekci ke stažení, akce se koná na  Karlově náměstí - v části blíže Moráni - využijte tramvají - východ z  metra Karlovo náměstí je bohužel uzavřen

• Stany budou opět označené cedulemi - prosím přijďte nejdříve k INFO stanu, kde dostanete veškeré informace

• Akce  je zcela bez jednorázových kelímků a proto máme pro vás připravené  kelímky vratné, které se používají opakovaně, bohužel na ně musíme  vybírat vratnou zálohu, která bude 50 Kč. Pokud by děti z Vaší třídy  neměli možnost si přinést zálohu 50 Kč - můžeme vydat kelímky hromadně  pro celou vaši třídu - proti záloze 200 Kč - ale pak budeme potřebovat  jednoho dospělého, který zálohu 200 Kč složí proti podpisu mu vydáme  kelímky pro celou třídu a pak nám souborně za třídu kelímky vrátí a my  mu vydáme zpět zálohu.

• Pokud si děti přinesou svoje kelímky - mohou samozřejmě použít kelímky vlastní.

• Na akci bude pitná voda a budeme dělat ovocné nápoje - freshe!

• Nebude chybět vynikající italská zmzlina

• Připravujeme mlžiče vody - tak aby se děti v tom vedru mohli osvěžit!

• Využijeme pro aktivity stín stromů v parku

Na akci Voda je život  budeme fotografovat i pořizovat obrazové záznamy z  celé akce. Účelem fotografování nebo natáčení je pořízení propagačních  fotografií a videa na příští rok a vytvoření fotodokumentace pro  organizátora akce Odbor ochrany prostředí MHMP.

Fotografie a videa budeme zveřejňovat na našem webu, facebooku, instagramu i youtube kanálu.

Můžete  tedy vyjádřit nesouhlas s účastí na takovém záznamu - nejlépe tím, že  se akce nezúčastníte. Pokud zpětně zjistíte, že se objevujete na  fotografii či záznamu, na kterém nechcete být, prosím kontaktujte nás  neprodleně na adrese: info@vodajezivot.eu.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti!

Pokud byste měli jakékoli otázky - kontaktujte nás mailem - viz kontakty.


Mgr. Olin Horáček
vedoucí projektu
olin@kristian.cz

Karlovo Náměstí 26.6.2019,
09:00 - 18:00

Program akce Voda je život

Pokud plánujete účast na akci jako škola se svojí třídou, můžete si zaregistrovat čas příchodu, abychom se vám mohli dostatečně věnovat.

Program akce:


9:00 Zahájení akce
10:00 divadélko – pohádka:
O princezně, Luciášovi a makových buchtách
11:00 slavnostní vyhlášení výsledků foto/video soutěže – předání cen
15:00 vystoupení a bubenická show Tam- Tam Batucada
18:00 zakončení akce

V průběhu během celého dne – zajímavé soutěže a workshopy zejména s tematikou vody a zeleně ve městě, ale i zábavné hry pro děti i dospělé!

Akcí provází moderátor Olda Burda, který má připravené zajímavé hry o neméně zajímavé ceny!

Partneři akce

Spolupracující organizace a účinkující:

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav je organizace zabývající se zejména předpověďmi počasí a poskytující výstražnou službu a další služby v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo kvalita ovzduší.

portal.chmi.cz

Ekodomov

Už 15 let je pro nás hlavním tématem zodpovědné nakládání s bioodpadem, a to i ve městě. Kompostování se stalo naší vášní, a i díky nám dnes může kompostovat opravdu každý. Protože nás baví předávat zkušenosti dál, pomáháme ostatním se zaváděním kompostování a vyrábíme kompostéry určené pro soukromé i komunitní kompostování. Svoji pozornost a péči věnujeme také dětem, pro které jsme v areálu Ekodomova vybudovali Šárynku –  vůbec první lesní školku v Čechách. Kromě toho už řadu let nabízíme mateřským a základním školám unikátní výukové programy zaměřené na ekologii.

www.ekodomov.cz

Rhyme

Jsme spolek RHYME, který je tvořen studentama převážně z Vysoké školy chemicko-technologické. Připravili jsme interaktivní výstavu o koloběhu pitné vody a zaměřili jsme se na lepší hospodaření s pitnou vodou v domácnosti. Během naší výstavy si návštěvníci sami zjistí, jak lze doma lepší pracovat s pitnou vodou.

rhyme.cz

Václav Strasser

Unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami, ve kterém vám tento mág předvede, co vše se dá s bublinami podniknout…budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu mýdlových bublin v nejrůznějších velikostech,obměnách a tvarech... bubliny kouřové, obří, duhové a spoustu dalších triků.

www.bubbleshow-strasser.com

Aquacentrum Šutka

Aquacentrum Šutka je jedním z nejmodernějších plaveckých areálů v Praze i celé České republice.

Svým návštěvníkům nabízí nejen padesátimetrový krytý bazén, ale též vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště i bar s občerstvením. Pro milovníky wellness jsou v areálu k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky, dvě parní lázně, masáže a solárium. V letních měsících jsou k dispozici dvě venkovní terasa s překrásným výhledem na Prahu, v ostatních měsících si můžete užít mnoho zábavy a relaxace uvnitř našeho areálu.

Aquacentrum Šutka je otevřeno po celý rok. Celý areál je plně bezbariérový. K dispozici je zde 270 parkovacích míst či nedaleká autobusová zastávka „Čimický háj“. 

Více informací naleznete na www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

www.sutka.eu

Kruh zdraví - Dana Šťastná

Alternativní jídelna v centru Chrudimi pro vás připraví speciality ze  svého repertoáru, můžete zkusit i některá jídla sami připravit.

www.kruhzdravi.cz

Pražské služby

Každý odpad se snažíme v první řadě recyklovat, energeticky využívat a až pak EKOlogicky odstraňovat. 

Každý zaměstnanec dělá maximum pro NEPŘEKONATELNÝ SERVIS Pražských služeb, a.s.

www.psas.cz

AIESEC

AIESEC je největší  studenty řízená organizace na světě, která  přispívá společnosti rozvojem  mladých lidí a příležitostmi v  mezinárodním prostředí.

Naše vize: Mír a naplnění lidského potenciálu

aiesec.cz

Přažské vodovody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.

Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava.

Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a vzdělávání.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je členem skupiny Veolia Česká republika.


https://www.pvk.cz

Veselá věda

Jsme nezisková organizace, která pořádá ve městech po celé republice kroužky a příměstské tábory s vědeckou tématikou pro děti z 1. stupně základních škol. Naším posláním je popularizace vědy a techniky a probouzení zájmu o přírodní vědy a technické obory.

www.veselaveda.cz

Centrum FotoŠkoda

Centrum FotoŠkoda – vše kolem fotografie pod jednou střechou

www.fotoskoda.cz

Pomáhej chytře z.s.

Jsme nezisková organizace Pomáhej chytře z.s., která vznikla v květnu 2018.
Máme několik cílů, které se snažíme naplnit pomocí našich projektů.

Naše hlavní cíle jsou

  1. podpora volnočasových aktivit rodin s dětmi – portál KidiZones.eu
  2. využití moderních technologií pro větší bezpečnost našich blízkých (děti, senioři, dlouhodobě nemocní) – URGENT ID
  3. pomoc těm co pomáhají – pomoci s technologiemi a IT neziskovým organizacím

https://urgentid.cz
https://kidizones.eu

http://pomahejchytre.cz

Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum

Národní muzeum

Národní muzeum založené v roce 1818 je nejvýznamnější českou muzejní institucí. Zaměřuje se na široké spektrum vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) i uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v 17 objektech v Praze a celých Čechách.

Prahou za přírodou

Máte rádi přírodu? Baví Vás fotit? Pak se zastavte na stanovišti Národního muzea, kde zjistíte, jaká vodní zvířata můžete potkat ve svém okolí. Ukážeme si také, jak snadno sbírat pozorování přírody a zapojit se tak do přírodovědeckého výzkumu.

www.nm.cz

IREAS – Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

IREAS – Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Institut vznikl v roce 2001 jako výzkumná a vzdělávací nezisková organizace. Členy odborných týmů jsou akademičtí pracovníci s vědecko-výzkumným know how, doktorandi a studenti magisterských oborů, kteří spolupracují s experty z veřejné sféry i soukromého sektoru. Zaměřujeme se na regionální, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky. Vedle toho zde působí tým zaměřený na vzdělávání. Pro řešení konkrétních problémů a zadání vytváří IREAS flexibilní, projektově orientované týmy složené z vlastních i externích expertů z oblasti výzkumu, výuky a praxe.Dále spolupracuje s odborníky z veřejných institucí i soukromých společností. 

Water Agent V 003

Se změnou klimatických podmínek ve střední Evropě vznikla potřeba změnit chování lidí vůči vodním zdrojům. Na důležitosti nabývá vodní management, politika a změny ve spotřebě vody. Bohužel povědomí společnosti o těchto tématech je stále velmi nízké. Proto vznikl projekt a stejnojmenná příručka Water Agent V 003. Jejím cílem je podpořit učitele základních škol v tom, aby zahrnovali do výuky environmentální témata týkající se vody, její vzácnosti, užitku i hrozeb s ní souvisejících. Obsah příručky se vztahuje ke třem základním tématům: i) voda v domácnostech, ii) voda v krajině a iii) voda ve městě. Výukový materiál je založen na zážitkové pedagogice a obsahuje hry, kvízy, experimenty, pracovní listy a další materiály pro interaktivní výuku. Finální verze je v současné době překládána do tří národních jazyků: češtiny, slovenštiny a maďarštiny a bude dostupná ve školním roce 2019-2020. Výstupy projektu byly vytvořeny IREAS ve spolupráci s GWP CEE (Slovensko) a IMRO (Maďarsko) za podpory Visegrad funds.. 

Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@ireas.cz, Michaela Jeřábkova, e-mail: jerabkova@ireas.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pg/wateragent/posts/

www.ireas.cz

Městská část Praha 2

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. 

http://www.praha2.cz

Mladá fronta

Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelských domů působících v oblastech vydávání časopiseckých, klientských a knižních titulů. Na knižním trhu je od roku 1945 a věnuje se zejména překladové beletrii, populárně-naučné literatuře, literatuře faktu, poezii, knihám pro děti a mládež. Vydává ovšem i cestopisy a historické romány nebo obrazové publikace encyklopedického charakteru. Ročně vychází přes 200 novinek. Stálé oblibě se těší tituly domácích autorů – Ladislava Špačka, Bohumila Hrabala a Marty Davouze. Více informací naleznete na www.mf.cz a www.kniha.cz

Zbyněk Hrkal

Voda včera dnes a zítra

obalku prikladam, anotace:

 

Ve volném pokračování úspěšného titulu O lidech a vodě se s autorem, celosvětově působícím hydrogeologem, vydáme na cestu prostorem i časem, abychom se podívali, jak zásadním způsobem voda formovala lidské dějiny.
Čtenáře možná překvapí, že jde o knihu optimistickou. Historie totiž ukazuje, že všechny problémy, o nichž se dnes tolik diskutuje a které považujeme za fatální pro další vývoj naší civilizace, nejsou ve skutečnosti nic nového. Právě naopak. Lidé po celém světě se s hrozbou nedostatku i přebytku vody museli vypořádávat neustále a naši předkové při tom často projevovali pozoruhodnou invenci. Mnohé zdánlivě archaické postupy nám mohou pomoci i v současnosti. Stačí se podívat do minulosti a vzít si ponaučení!

https://www.kosmas.cz/knihy/249522/voda-vcera-dnes-a-zitra/

www.mf.cz

Člověk v tísni

Panely s výstavou:

Voda a lidé

Voda je základ života. Sucho, znečištění, plýtvání, nedostatečná hygiena ohrožují naši budoucnost. Výstava Voda a lidé zachycuje životy obyčejných lidí, pro které je nedostatek pitné vody každodenní realitou, a možná řešení problémy. Svými fotografiemi na výstavu přispěli: Lenka Klicperová, Stanislav Krupař, Tereza Hronová, Markéta Nešlehová, Jiří Pasz, Alžběta Jungrová, Jakub Plíhal a další. www.clovekvtisni.cz

 

Kontakty

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
http://portalzp.praha.eu, www.praha.eu
ochranaklimatu.praha.eu
info@vodajezivot.eu